Oferta

Zapoznaj się z oferowanymi usługami przez biuro

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

Księgi rachunkowe

Rozliczenie eksportu, importu

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Rozliczenie szczególnego obowiązku podatkowego

Sporządzanie deklaracji INTRASTAT

Prowadzenie rejestrów i rozliczeń podatku akcyzowego

Rozliczenie zwrotów w podatku od towarów i usług

Ustalenie różnic kursowych

Wydruki niezwiązane z miesięcznym rozliczeniem podatku dochodowego i VAT

Prowadzenie rejestru faktur od podatników

Sporządzanie sprawozdania finansowego – wysokość opłaty miesięcznej podmiotu

Zamknięcie i uzgodnienie ksiąg rachunkowych w trakcie roku obrotowego

Sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat w takcie roku

Weryfikacja ksiąg i innych dokumentów

Korekty deklaracji z winy zleceniodawcy

Sporządzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu

Sporządzanie i wniesienie wyjaśnienie, odwołania spowodowanych winą zleceniodawcy

Kadry

Płace i ZUS

PFRON

Sporządzanie deklaracji pit i CIT

Sporządzanie wniosków kredytowych

Aktualizacja danych w urzędzie skarbowym

Rozliczanie podatku dochodowego na podstawie przedłożonej księgi przychodów i rozchodów

Rozliczenie dochodu z najmu i innych źródeł

Rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych

Ewidencja przebiegu pojazdów

Rozliczenie VAT w budownictwie

Napisz, zadzwoń do nas. Nasi pracownicy udzielą odpowiedzi najszybciej jak tylko to możliwe.